Beroepsmatige achtergrond

Nieko vertelt:

".....Na de lagere schoolperiode ben ik naar, zoals het toen genoemd werd, de LTS gegaan, niet wetende welk beroep ik graag zou willen uitoefenen. Tijdens deze periode werd al snel duidelijk dat technische vakken niet voor mij weggelegd zijn. Ik had meer belangstelling voor vakken als biologie en gezondheidskunde. Deze belangstelling groeide. Dit vertaalde zich naar deelname aan activiteiten als b.v. jeugd EHBO. Na de brugklasjaren heb ik de technische vakken met een gerust hart vaarwel gezegd. Vervolgens viel mijn keuze toen op een verzorgende beroepsrichting. Een keuze waar ik geen spijt van heb gekregen.

Na het voortgezet onderwijs heb ik een MBO opleiding in de gezondheidszorg (verpleging) gevolgd. Aansluitend aan deze opleiding ben ik verder gaan studeren aan de Hogeschool van Rotterdam. Ik heb toen de HBO-V studie gedaan. Een studie tot HBO-verpleegkundige. Naast deze studie werkte ik parttime als "broeder" in een streekziekenhuis.

Later ben ik mij gaan oriënteren in de zorg rondom het overlijden. Ik kreeg de mogelijkheid om op mortuariumafdelingen te werken. Eerst in een streekziekenhuis. Daarna voor een organisatie in een aantal (grote) ziekenhuizen in de regio's Drechtssteden en Rotterdam- Rijnmond. Het werken in mortuaria begon als overledenenverzorger. Dit werd later, gezien mijn verpleegkundige/medische achtergrond, uitgebreid met werkzaamheden als assistent bij obductie (sectie = lichamelijk onderzoek naar de doodsoorzaak), restauratie van verminkte overledenen na b.v. een ongeval. In deze periode heb ik veel geleerd en gezien als het gaat om de zorg na het overlijden.

De kennis en ervaringen die ik heb opgedaan gebruik ik nu als uitvaartverzorger binnen onze eigen SDG Dienstenverlening. Een wens om volgens eigen inzichten mensen te kunnen begeleiden rond en na het levenseinde werd werkelijkheid.

Naast het werk binnen de SDG Dienstenverlening verdiep ik mij d.m.v. zelfstudie in de natuurgeneeskunde. Dit onderwerp sluit aan op mijn belangstelling voor de lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid/welzijn van mensen en mijn ervaringen als verpleegkundige.

Als Lifecoach zet ik mij in om iets voor mensen te betekenen die mijn levenspad kruisen en persoonlijke hulp nodig hebben.