Ritueelbegeleider

Allereerst heeft ritueelbegeleiding betrekking op mijn uitvaartwerk. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar vormen die een passend afscheid mogelijk maken. Vooral de gesprekken en de begeleiding tijdens het voorbereidingstraject van de uitvaart zijn kenmerkend. Bij iedere situatie is dit weer anders. Op de dag van de uitvaart krijgt de ritueelbegeleiding een gezicht in de vorm van het inhoud geven aan plechtigheiden, b.v. als spreker.

Ritueelbegeleiding beperkt zich niet alleen tot de uitvaart. Ook op andere momenten in het leven kunnen bepaalde rituelen bijdragen om orde te brengen in het leven. Deze ritueelbegeleiding heeft meer een coachende werking.