Waarom uitvaartverzorger?

Hoe ben je ertoe gekomen om uitvaartverzorger te worden? Dit is een veelgestelde vraag aan mij. Hieronder volgt mijn motivatie.

"Het is een vraag die ik regelmatig te horen krijg. Hoe ben je tot dit beroep gekomen? En vaak is het best moeilijk om kort antwoord te geven, want het is een heel verhaal.

De keuze voor de functie uitvaartverzorger is door mij niet bewust gekozen. Aanvankelijk had ik hele andere ideeën wat de beroepskeuze betreft. Wel is het zo dat ik altijd belangstelling heb gehad voor de zorg rond en na het levenseinde.

Tijdens de periode van het voortgezet onderwijs heb ik stage gelopen in een streekziekenhuis. Tijdens deze stage kwam ik in aanraking met de mortuariumafdeling. Dit had mijn belangstelling en er ontstond een goed contact met de toenmalige mortuariumbeheerder. Dit resulteerde erin dat ik weekenddiensten ging werken in het mortuarium van het betreffende streekziekenhuis. De ervaring die ik op deed was een verrijking voor mijn toenmalige opleiding tot verpleegkundige. Ook tijdens mijn volgopleiding tot verpleegkundige ben ik in het mortuarium blijven werken als verzorger van overledenen.

Tijdens deze werkzaamheden groeide mijn interesse voor dit vakgebied. Daarnaast had ik ook inmiddels mijn ervaringen als verpleegkundige in de gezondheidszorg. Op verschillende afdelingen voelde ik mij in deze functie ook sterk aangetrokken tot het verplegen van terminale mensen. Echter, ik werd nieuwsgierig naar het letterlijk functioneren van de zorg na het overlijden.

Op diverse manieren heb ik kennis opgedaan over het functioneren van de uitvaartzorg. Mijn broer Jan kreeg, vanuit zijn belangstelling voor theologische vraagstukken, ook steeds meer belangstelling voor de zorg na het overlijden van mensen. Onze gedeelde belangstelling vormde de basis voor het creëren van een eigen plek in de uitvaartbranche om onze gedachten verder uit te werken.

Dit resulteerde in het feit dat ik samen met mijn broer Jan in 1997 een eigen dienstenverlening ben begonnen. Een dienstenverlening waarin Uitvaartzorg & Ritueelbegeleiding gecombineerd worden. Dit is een nieuwe formule in de uitvaartverzorging. Ik kon mijn verpleegkundige achtergrond op een zelfstandige manier toepassen in de zorg rondom en na het overlijden van mensen. Mijn broer bracht zijn theologische/levensbeschouwelijke kennis in. Een unieke combinatie, temeer omdat we elkaar op een goede wijze kunnen aanvullen. Inmiddels hebben we samen een paar honderd uitvaarten verzorgd in de meest uiteenlopende situaties.

We bouwden ons bedrijf op en volgden enkele gerichte opleidingen. Voordat ik er goed en wel erg in had, ging een droom van mij in vervulling. Namelijk het op een zelfstandige manier technisch en begeleidend werken in de zorg rondom en na het overlijden van mensen.

Als verpleegkundige verricht je veel technische handelingen. Dit spreekt mij aan. Ook nu heb ik gelegenheid om technisch bezig te zijn tijdens de verzorging van overledenen. Ik denk daarbij ook aan het restaureren van verkeersslachtoffers. Je bent als verpleegkundige ook veel bezig op het sociale vlak. Iets wat ik erg waardevol vind en wat ik ook volop kan uitoefenen in het uitvaartwerk. Met name omdat wij Uitvaartzorg & Ritueelbegeleiding gecombineerd hebben.

Na de start van ons bedrijf kwam er snel waardering over onze manier van werken. Dit resulteerde in een snelle groei en ontwikkeling van de SDG Dienstenverlening. Iets waar wij bijzonder trots op zijn.