Dichter naast...

We kijken elkaar vaak op de rug, maar wanneer in de ogen? Een uitspraak van theatermaakster Adelheid Roosen. 
 

Een kleinschalig privé project, zo zou je "Dichter naast..." kunnen omschrijven. Hierin komt het contact met mensen, luisteren naar hun verhalen en het schrijven van poëzie samen. 

 

Eigenlijk ben ik hiertoe gekomen door theaterwerk van Adelheid Roosen. Zij gaat op zoek naar wie de ander met wie wij leven, of - letterlijk - naast wie wij leven is. Het gaat Roosen niet zozeer om het begrijpen van die ander, maar om het kantelen van het perspectief van waaruit we naar die ander kijken. Dit sprak mij aan.

 

Voor dit project nodig ik mensen uit die ik ken, maar ook mensen die ik niet ken. Met hen die op mijn uitnodiging ingaan ga ik in gesprek. In enkele gesprekken wil ik de ander beter leren kennen. Daarvoor moet ik soms afstand doen van mijn (voor)oordeel of een eerste indruk. Op basis van een of meer gesprekken schrijf ik voor die ander een persoonlijk gedicht. Het gedicht zou kunnen gaan over een eigenschap van de persoon, over een uitspraak tijdens het gesprek, over iemands beroep of hobby. Ik hoop met het gedicht "dichter naast" die ander te zijn.

Als mijn gesprekspartner akkoord gaat, wordt het gedicht en een kort verslag van het gesprek met enkele foto’s van de geïnterviewde op deze website gepubliceerd.