Mijn drive

Mijn drive zetelt in het met compassie de mens en de wereld om je heen tegemoet te treden. Compassie is een intens gepassioneerd gevoel voor de ander, bij verdriet en vreugde, liefde en pijn. Het is een universeel gegeven wat de mensheid goed doet. Het ligt ten grondslag aan veel religieuze tradities.

De drive zoals ik die ervaar is ontstaan op dat deel van mijn afgelegde levenspad waarin ik van een protestants orthodoxe levensinstelling naar een eigentijdse open spirituele levenshouding ben gegaan. Een spiritiualiteit die zich het best laat omschrijven als een vrij en verantwoordelijk mens zijn voor jezelf en de ander. Het kostte mij veel mentale en geestelijke kracht om tot deze verandering te komen. Veel vaste waarheden en vooringenomen aannames jegens God en mensen zijn bij mij omver gevallen. Een nieuw levensbesef is daarna in mijn leven gekomen. De geleverde krachtsinspanningen hebben geleidt tot een vrije manier van denken, leven en beschouwen. En deze levensoriëntatie omarm ik iedere dag.

Vooringenomenheid over veel zaken heeft dus plaats gemaakt voor compassie. Ik ervaar dit als sleutel om in veel situaties een "engel" te kunnen zijn voor de ander.

De engelse schrijfster Karen Armstrong roept in haar Charter for Compassion op om te leven vanuit compassie. Zij heeft zich sterk gemaakt om het principe van compassie onder de aandacht te brengen in ons dagelijks (levensbeschouwelijk) doen en laten.