Mijn drive

Mijn drive is: met compassie de mens en de wereld om me heen tegemoet te treden. Compassie is een intens gepassioneerd gevoel voor de ander, bij verdriet en vreugde, liefde en pijn. Het ligt ten grondslag aan veel religieuze tradities.

De drive zoals ik die ervaar, is ontstaan toen ik van een orthodoxe protestantse levensinstelling naar een eigentijdse open spirituele levenshouding ben gegaan. Het kostte me veel mentale kracht om tot deze verandering te komen. Veel vaste waarheden en aannames over God en mensen zijn bij mij om gevallen. Een nieuw levensbesef is daarna in mijn leven gekomen. De geleverde krachtsinspanningen hebben geleid tot een vrije manier van denken, leven en beschouwen. En deze levensoriëntatie omarm ik iedere dag.

Vooringenomenheid over veel zaken heeft dus plaatsgemaakt voor compassie. Ik ervaar dit als sleutel om in veel situaties van betekenis te kunnen zijn voor de ander.

De Engelse schrijfster Karen Armstrong roept in haar Charter for Compassion op om te leven vanuit compassie. Zij heeft zich sterk gemaakt om het principe van compassie onder onze aandacht te brengen, zodat we het kunnen integreren in ons dagelijks doen en laten.