Amateur Organist

Muziek luisteren en muziek maken is buitengewoon belangrijk voor mij. Van jongs af aan ben ik hiermee bezig. Ik kan me geen dag zonder muziek indenken. Met name klassieke muziek heeft mijn hart. Ongekend boeiend vind ik de muziek van de grote namen als J.S. Bach, Beethoven en Frans Liszt. Maar de kern ligt toch wel bij de Franse orgelmuziek. Deze muziek heeft iets in zich wat aansluit bij mijn hang naar mystieke muzikale mediatie. 

Improviseren. Van jongs af aan speel ik orgel. Nadat de orgellessen mij gebracht hebben tot een redelijk basisniveau ging ik mijn eigen weg. Ik studeerde zelf verder en dat doe ik nog steeds, zij het in veel mindere mate. Improviseren op het orgel is helemaal mijn ding. Dat geeft me een enorme ontspanning. Ik kan mijn gedachten verzetten en mijn gevoelens uiten in de muziek die ontstaat. 

Amateur organist. Ik heb jaren als organist in diverse kerken tijdens de zondagse diensten gespeeld en heb dat met plezier gedaan. Op dit moment ben ik niet meer uitvoerend als amateur organist. 

Piano. Pianospelen vereist een heel andere techniek. Hierin ben ik echt een amateur want, ik heb nooit pianoles gevolgd. Toch vind ik pianospelen fascinerend. De specifieke klank daagt uit tot een andere stijl van improviseren uit. Nog meer luister ik naar pionomuziek. Het klinkt dan ook regelmatig in mijn studeerkamer.