Ritueelbegeleider

Ritueelbegeleiding is een onderdeel van mijn uitvaartwerk. Steeds minder mensen weten zich gesteund door de rituelen die een geloofsgemeenschap hun aanreikt. Daarnaast is het een feit dat het aantal mensen die de kerk of een geloofsgemeenschap helemaal hebben verlaten groeit. Daarmee vervallen ook de kaders en rituelen voor belangrijke momenten in het leven, zoals een uitvaart. 

Hier begint mijn werk als ritueelbegeleider. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar vormen voor een passend afscheid. Soms krijgen oude (kerkelijke) rituelen een nieuw, persoonlijk gezicht. Een andere keer gaan we op zoek naar eigentijdse seculiere uitingen die een familie aanspreken. Vooral de gesprekken en de begeleiding tijdens het voorbereidingstraject van de uitvaart zijn kenmerkend voor mijn ritueelbegeleiding. Bij iedere situatie is dit weer anders. Op de dag van de uitvaart krijgt de ritueelbegeleiding een gezicht in de manier waarop de plechtigheid wordt vormgegeven.

Ritueelbegeleiding beperkt zich niet alleen tot de uitvaart. Ook op andere momenten kunnen bepaalde rituelen helpen om orde te brengen, zoals tijdens een moeilijke periode in het leven. Lees hierover meer bij lifecoach.