Ritueelbegeleider

Ritueelbegeleiding is een onderdeel van mijn uitvaartwerk. Steeds minder mensen weten zich gesteund door de rituelen die een geloofsgemeenschap hen aanreikt. Daarnaast is het een feit dat het aantal mensen groeiende is die de kerk of een geloofsgmeenschap helemaal hebben verlaten. Daarmee vervallen ook de kaders en rituelen voor belangrijke momenten in het leven zoals een afscheid/uitvaart. 

Hier begint mijn ritueelbegeleiding. Samen met de nabestaanden ga ik op zoek naar vormen die een passend afscheid mogelijk maken. Soms worden oude (kerkelijke) rituelen een nieuw persoonlijk gezicht gegeven. Dan weer wordt op zoek gegaan naar eigentijdse seculiere uitingen die een familie aanspreekt. Vooral de gesprekken en de begeleiding tijdens het voorbereidingstraject van de uitvaart zijn kenmerkend. Bij iedere situatie is dit weer anders. Op de dag van de uitvaart krijgt de ritueelbegeleiding een gezicht in de vorm van het inhoud geven aan plechtigheiden.

Ritueelbegeleiding beperkt zich niet alleen tot de uitvaart. Ook op andere momenten in het leven kunnen bepaalde rituelen bijdragen om orde te brengen in het leven. Deze ritueelbegeleiding heeft dan meer een coachende functie.