Stil leven

Zo verschillend zijn mensen, alleen te zien naast elkaar

zolang ze niet bewegen is het een stil leven

 

De meeste mensen maken veel lawaai in het leven

kunnen niet begrijpen waarom jij geen bloemen draagt

 

Velen anderen leven alleen als hun bloemen bloeien

voelen niet de vruchten die tegen hen leunen

 

Bewondering voor de mens in het midden

onbevlekt blauw, gesloten voor nonsens, doorzichtig naar anderen

 

Allen worden we gedragen door het blanco van de toekomst

het nodigt ons om stil leven in beweging te kleuren.

 

Stil leven Henk Klop

 

 N.a.v. een schilderij van organist, componist en schilder Henk Klop