Uitvaartverzorger en ritueelbegeleider

Sinds 1997 hebben mijn broer Jan en ik onze eigen onderneming binnen de uitvaartzorg. Maar ook daarvoor bekleedde ik functies die direct of indirect met de uitvaartzorg te maken hadden.

Ik zie mijn functie als uitvaartverzorger breder dan alleen het (technisch) verzorgen van uitvaarten. De aandacht voor de psycho-sociale begeleiding als ritueel begeleider is voor mij een belangrijk onderdeel. Mijn achtergrond en ervaring als HBO-verpleegkundige vormen hiervoor een basis.