Waarom uitvaartverzorger?

Ik heb er niet bewust voor gekozen uitvaartverzorger te worden. Hoewel ik belangstelling heb gehad voor de zorg rond en na het levenseinde had ik aanvankelijk aanvankelijk hele andere ideeën wat de beroepskeuze betreft.

Tijdens de periode van het voortgezet onderwijs liep ik stage in een streekziekenhuis. Tijdens deze stage kwam ik in aanraking met de mortuariumafdeling. Het werk op deze afdeling had mijn belangstelling en er ontstond een goed contact met de toenmalige mortuariumbeheerder. Het resultaat hiervan was dat ik er weekenddiensten ging werken. De ervaring die ik op deed was een verrijking voor mijn toenmalige opleiding tot verpleegkundige. Ook daarna, tijdens mijn HBO verpleegkundestudie, ben ik in het mortuarium blijven werken als verzorger van overledenen.

Tijdens deze werkzaamheden groeide mijn interesse voor dit vakgebied. Daarnaast had ik inmiddels ervaring als verpleegkundige in de gezondheidszorg. Op verschillende afdelingen voelde ik me in deze functie ook sterk aangetrokken tot het verplegen van terminale mensen. Ik werd nieuwsgierig naar het functioneren van de zorg na het overlijden.

Op diverse manieren heb ik kennis opgedaan over het functioneren van de uitvaartzorg. Mijn broer Jan kreeg, vanuit zijn belangstelling voor levensbeschouwelijke vraagstukken, ook steeds meer belangstelling voor de zorg rond een overlijden. Onze gedeelde belangstelling vormde de basis voor het creëren van een eigen plek in de uitvaartbranche.

In 1997 zijn Jan en ik een eigen dienstenverlening begonnen waarin uitvaartzorg en ritueelbegeleiding gecombineerd worden. Dit is een nieuwe formule in de uitvaartverzorging. Ik kan mijn verpleegkundige achtergrond op een zelfstandige manier toepassen in de zorg rondom en na het overlijden van mensen. Mijn broer bracht zijn theologische/levensbeschouwelijke kennis in. Een unieke combinatie, waardoor we elkaar op een goede wijze kunnen aanvullen. Inmiddels hebben we samen een paar honderd uitvaarten verzorgd in de meest uiteenlopende situaties.

We bouwden ons bedrijf op en volgden enkele gerichte opleidingen. Voordat ik er goed en wel erg in had, ging een droom van mij in vervulling: zelfstandig werken in de zorg rondom en na het overlijden van mensen, en dat zowel technisch als begeleidend.

Als verpleegkundige verricht je veel technische handelingen. Dat heeft mij altijd aangesproken. Ook tijdens de verzorging van overledenen heb ik de gelegenheid technisch bezig te zijn. Ik denk daarbij onder andere aan het weer toonbaar maken van verkeersslachtoffers. Een verpleegkundige is ook veel bezig op het sociale vlak, iets wat ik erg waardevol vind en wat ik ook volop kan uitoefenen in het uitvaartwerk. Met name omdat wij uitvaartzorg en rtueelbegeleiding gecombineerd hebben.

Na de start van ons bedrijf kwam er snel waardering voor onze manier van werken. Dit resulteerde in een snelle groei en ontwikkeling van de SDG Dienstenverlening. Daar zijn we bijzonder trots op.