Voor persoonlijk contact:

06 21 28 36 87

informatie / bestellen

  • ISBN 9789464180848
  • Blz.: 150
  • EUR 22,50 (exclusief verzendkosten)
  • Verschijningsdatum: 24-9-2020
  • Bestel Lichaamstaal

Deze bundel, verschenen op 24 september 2020, heeft als hoofdonderwerp de menselijke anatomie, een onderwerp dat ik blijvend interessant vind. Deze interesse werd al vroeg gewekt tijdens de eerste biologielessen op school, verder tijdens de EHBO-cursussen en later tijdens mijn studie tot hbo-verpleegkundige.

In ieder gedicht staat de functie van een bepaald orgaan of weefsel centraal. Soms blijf ik dicht bij de functie, vaker gaat het vooral om een symbolische vertaling. Kenmerkend daarbij is dat de verbinding wordt gemaakt met onze emoties, eigenwaarde en eigenheid. Situaties uit het leven zijn subtiel in een aantal gedichten verwerkt. U zou deze zomaar kunnen herkennen.

En dan nog even de poëzie op zichzelf. Zoals altijd het geval is, weet ik tijdens het schrijven niet hoe het gedicht wordt. In die zin ben ik de maker en de toeschouwer tegelijkertijd. Ik bedien me veelal van de gelaagdheid en niet zozeer van moeilijke en ingewikkelde beeldspraak. In deze gelaagdheid houdt zich de strekking schuil die ik het gedicht heb willen meegeven. In het kader van het onderwerp van deze bundel zou ik zeggen: zet u aan tot ontleden. Of, anders gezegd: proef de nieren van deze poëziebundel. 

achtergrond

Tijdens mijn studie verpleegkunde en ook daarna werkte ik in een mortuarium. In die periode heb ik op een andere wijze kunnen kennismaken met de anatomie tijdens het assisteren bij obducties. Daarbij wordt een overleden lichaam onderzocht op afwijkingen en aandoeningen. Al op vrij jonge leeftijd zag ik hoe wij er aan de binnenkant uitzien. Ik voelde de organen, de weefsels en de botstructuren. Dit was voor mij een heel bijzondere tijd, waarin ik veel heb gezien en geleerd.

In mijn huidige functie als uitvaartbegeleider ben ik vanuit een andere positie bezig met lichamen van overledenen. Nu met vooral het zicht op de emotionele anatomie van mensen. De functionele en de emotionele anatomie komen in Lichaamstaal bij elkaar.

enkele gedichten

Gedicht Lichaamstaal

Versta uw zelf,
misschien een opschrift
boven je tempel
wanneer organen spreken
slagader morse klopt

de code is te leren
eet algemeen
beschaafd lichamelijkheid,
voedsel op menselijk niveau
om gezond en wel te zijn

Het hart spreekt de meeste talen
die zelfs angsten doen verstaan
Leer de talen door te praten
zing desnoods met innerlijke stem
zodat je uiterlijk dansen gaat

Op z’n minst, gebaar ernaar
als je een lichaam niet verstaat
wat je dan nog niet weet
allemaal spreken wij dezelfde taal
het lichaam klopt een leven lang

Focus (gedicht over de ogen)

Wat een werk, om alles recht te zetten
waardoor niet in een omgekeerde wereld wordt geleefd
Steeds maar weer wordt
aan de verdraaide waarheid ontkomen
Een bol vol glitters, spiegelgalei en lenzen
nodigt uit erin te kijken

om te zien het toekomstbeeld
dat zich in de ziel onthuld
Daar op de bodem is vaak troebel water
waaruit men heldere tranen zeeft
om het zichtbaar hemellichaam te wassen,
te ontdoen van alles wat het leven verblindt

Focus op het ongekende fenomeen
afkomstig uit de ruimte, ontsproten aan de zon
achtenhalve minuut geleden, scherend door de hemel
met als eindbestemming het oog, waar het
de donkerste uithoeken van het innerlijk verlicht

De sterrenwacht van het menselijk lichaam
bevindt zich op de juiste hoogte
om ieder teken van leven te scannen,
zo wordt het zichtbare recht gedaan

item

tekst

item

Info

tekst

item

Info

tekst