Nieko als
Uitvaartbegeleider

Ervaren, betrokken en bewust
Eigenaar van Noordzij Uitvaartverzorging

Voor persoonlijk contact:

06 21 28 36 87

Algemene info

Ervaren, betrokken en bewust

Het vak van uitvaartverzorger is inmiddels een deel van mijn leven geworden. Ik ben ermee vergroeid. Alweer bijna 25 jaar ben ik in deze functie werkzaam in een eigen onderneming die ik samen met mijn broer Jan ben begonnen. De huidige slogan van onze onderneming is mij op het lijf geschreven. Ik doe dit werk met een jarenlange ervaring, met betrokkenheid en bewust van de bijzondere periode die een familie beleeft.

Zorgachtergrond

Het omgaan en werken met mensen is mij niet vreemd. Mijn studie en de start van mijn arbeidszaam leven speelde zich af in de gezondheidzorg. 

Eigen onderneming

SDG Dienstenverlening

In 1998 zijn mijn broer en ik gestart met de SDG Dienstenverlening waarin uitvaartverzorging en afscheidsbegeleiding gecombineerd worden. SDG staat voor SamenwerkenDGebroeders. We zijn trots op de naam en op ons prachtige bedrijf. We hebben hard moeten knokken om ons bedrijf op de kaart te zetten, maar het is meer dan goed gelukt. Sinds 2021 is ons team uitgebreid met een collega.  Door de herpositionering van ons bedrijf is de SDG Dienstenverlening een overkoepelende organisatie geworden voor:

1. Noordzij Uitvaartverzorging

Met deskundigheid en jarenlange ervaring verlenen wij uitvaartzorg en afscheidsbegeleiding. 

2. Noordzij Coaching

Het coachen van mensen tijdens moeilijke levensmomenten. 

3. Noordzij Educatie

Het delen van kennis en ervaring binnen de uitvaartzorg en daarbuiten. 

Zie voor meer informatie de website www.sdgdienstenverlening.nl

afscheidsbegeleider / Spreker

Afscheidsbegeleider

Het beroep van uitvaartverzorger verbind ik met die van afscheidsbegeleider. Als uitvaartverzorger ben je verantwoordelijk voor de organisatie en de praktische zaken. Als afscheidsbegeleider draag je er zorg voor dat de ander zo goed en persoonlijk mogelijk het hele afscheids- en uitvaartproces kan beleven. Deze combinatie is mij op het lijf geschreven. 

Spreker

De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld om als spreker op te treden tijdens uitvaarten. Dit varieert van een algemene toespraak waarbij herinneringen een plaats krijgen tot reflecterende en zingevende bijdragen. Beide type bijeenkomsten worden waar mogelijk voorzien van op maat gesneden rituelen die vorm en uiting geven aan het afscheid.

Werken met je broer

Noordzij 2691 3
Broer en collega

Niet iedereen heeft het voorrecht dat zijn broer tegelijk ook zijn collega, beste vriend en vertrouweling is. Voor mijn broer Jan en mij is het echter zo vanzelfsprekend dat we het bijzondere ervan bijna niet meer zien. Mensen merken het wel op. Ze zeggen soms als ze ons nodig hebben: "we bellen de gebroeders". Wij rekenen gewoon op elkaar.

Niet alleen ons werk, maar ook onze interesse in zingeving en mensen, delen we met elkaar. En alsof dit nog niet genoeg is, begrijpen we elkaar ook nog eens behoorlijk goed in onze muzieksmaak. Samen staan we met passie en overtuiging in ons werk. Beiden gesteund door onze opleidingen en inmiddels jarenlange ervaring, die ons op een bijzondere manier hebben gevormd en verrijkt.

Waarom uitvaartverzorger

Achtergrond

Ik heb er niet bewust voor gekozen uitvaartverzorger te worden. Hoewel ik belangstelling had voor de zorg rond en na het levenseinde, had ik aanvankelijk hele andere ideeën wat de beroepskeuze betreft.

Tijdens de periode van het voortgezet onderwijs liep ik stage in een streekziekenhuis. Tijdens deze stage kwam ik in aanraking met de mortuariumafdeling. Het werk op deze afdeling had mijn belangstelling en er ontstond een goed contact met de toenmalige mortuariumbeheerder. Het resultaat hiervan was dat ik er weekenddiensten ging werken. De opgedane ervaringen waren een verrijking voor mijn toenmalige opleiding tot verpleegkundige. Ook daarna, tijdens mijn HBO verpleegkundestudie, ben ik in het mortuarium blijven werken als verzorger van overledenen.

Tijdens deze werkzaamheden groeide mijn interesse voor dit vakgebied. Daarnaast had ik inmiddels ervaring als verpleegkundige in de gezondheidszorg. Op verschillende afdelingen voelde ik me in deze functie ook sterk aangetrokken tot het verplegen van terminale mensen. Ik werd nieuwsgierig naar het functioneren van de zorg na het overlijden.

Op diverse manieren heb ik kennis verzameld over het functioneren van de uitvaartzorg. Mijn broer Jan kreeg, vanuit zijn belangstelling voor zingevingsvraagstukken, ook steeds meer belangstelling voor de zorg rond een overlijden. Onze gedeelde belangstelling vormde de basis voor het creëren van een eigen plek in de uitvaartbranche.

In 1997 zijn Jan en ik een eigen dienstenverlening begonnen waarin uitvaartzorg en afscheidsbegeleiding gecombineerd werden. Dit was een nieuwe formule in de uitvaartverzorging. Ik kon mijn verpleegkundige achtergrond op een zelfstandige manier toepassen in de zorg rondom en na het overlijden van mensen. Mijn broer bracht zijn levensbeschouwelijke kennis in. Een unieke combinatie, waardoor we elkaar op een goede wijze konden aanvullen. Inmiddels hebben we samen honderden uitvaarten verzorgd in de meest uiteenlopende situaties.

We bouwden ons bedrijf op en volgden enkele gerichte opleidingen. Voordat ik er goed en wel erg in had, ging een droom van mij in vervulling: zelfstandig werken in de zorg rondom en na het overlijden van mensen, en dat zowel technisch als begeleidend.

Als verpleegkundige verricht je veel technische handelingen. Dat heeft mij altijd aangesproken. Ook tijdens de verzorging van overledenen heb ik de gelegenheid technisch bezig te zijn. Ik denk daarbij onder andere aan het weer toonbaar maken van verkeersslachtoffers. Een verpleegkundige is ook veel bezig op het sociale vlak, iets wat ik erg waardevol vind en wat ik ook volop kan uitoefenen in het uitvaartwerk. Met name omdat wij uitvaartzorg en afscheidsbegeleiding gecombineerd hebben.

Na de start van ons bedrijf kwam er snel waardering voor onze manier van werken. Dit resulteerde in een snelle groei en ontwikkeling van de SDG Dienstenverlening. Daar ben ik bijzonder trots op.