Voor persoonlijk contact:

06 21 28 36 87

Waarom Life coach?

U heeft al kunnen lezen dat het life coach zijn mij is overkomen. Mijn (levens)ervaringen, zowel privé als door mijn werk, hebben mij gevormd om dit te kunnen doen. 

De tijd van vandaag is erg veranderd ten opzichte van vroeger. Met name op het vlak van zingeving, levensovertuiging. Juist in mijn werk heb ik dit zien veranderen. Vroeger was de kerk veel meer bepalend voor het denken en handelen. Daarentegen is men vandaag de dag meer overgeleverd aan het eigen denkvermogen. 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een goed denkkader te verwerven. Niet iedereen heeft de capaciteit om via studie een ontwikkeling door te maken. Dit zorgt ervoor dat veel (jonge) mensen nu zoekende zijn. De structuur van de kerk of een levensovertuiging is op de achtergrond geraakt of zelfs helemaal uit beeld. Maar wat dan wel? 

Zelf ben ik opgegroeid in een streng kerkelijk milieu. Op vrij jonge leeftijd heb ik dit achter me gelaten. Maar dat neemt niet weg dat ik toen nog een hele weg voor me had om je te leren verhouden tot het leven. Inmiddels jaren later heb ik hierin mijn weg gevonden. 

Vanuit al deze ervaringen voel ik mij verplicht deze kennis en wijsheden te delen met anderen die er naar op zoek zijn in hun leven.

de ander

De life coachgesprekken zijn echt niet allemaal formeel. Er vinden vaak gesprekjes plaats in de wandelgangen. Het kan zomaar een overwachtse ontmoeting, een telefoongesprek of een mailtje zijn. Voor mij is het life coach zijn ook een vorm van mens zijn voor de ander die mijn pad kruist. Ik ben in mijn leven van jongsaf aan in de gelegenheid geweest om veel levenswijsheid van anderen te leren. Omdat mijn werk zich afspeelt op een kruispunt van het leven heb ik mij zelf ook een persoonlijke levenswijsheid eigengemaakt. Ik wil dit graag ook met anderen delen die daar voor open staan. 

Mijn natuurlijke manier van verwoorden tijdens gesprekken ten aanzien van sommige (levens)onderwerpen zijn voor anderen soms een openbaring. Omdat ik met intensieve levensthema's vertrouwd ben, merk ik het niet meer op. Juist door het gemakkelijk spreken over pittige levensthema's ervaren sommige mensen dit als boeiend. Vooral ook als fijn om met een bekend of vertrouwd iemand te kunnen spreken over de dingen die er toe doen. 

blog

Regelmatig publiceer ik op mijn site een blog die gewijd is aan een (klein) levensthema. Dit kan over allerlei zaken gaan, die bij de juiste benadering een verrijking in de levenservaring kunnen betekenen. Ook deze activiteiten zie ik als een uiting van het life coach zijn. 

Bekijk dus zeker regelmatig het Blog van deze site of volg mij via mijn facebookaccount. 

Noordzij coaching

Uiteraard zijn er ook situaties die vragen om een meer professionele aanpak. Zonder dat de gesprekken heel klinisch zullen worden, is er voor de grotere levensthema's Noordzij Coaching opgericht. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website. 

item

tem

Tekst

Item

Info

Tekst

Item

Als lifecoach heb ik geleerd dat het ongekend belangrijk is om een gezonde levensoriëntatie te hebben. Niet voor niets zullen de overige toepassingen (de wandeling, persoonlijke excursie enzovoorts) van mijn coachingsprogramma dit thema als basis hebben.

Wat er vaak gebeurt

Heel veel mensen baseren hun levensbeschouwing op een (stelsel aan regels binnen een) godsdienst, vaak zonder precies te weten wat de geschiedenis hiervan is. De betreffende godsdienst kan weer cultureel en soms geografisch gekleurd zijn. Hoe strakker en fundamenteler de uitwerking is, des te meer moet worden ingeleverd aan vrije persoonlijkheidsontwikkeling.

Godsbeelden

De drie hoofd-godsdiensten gaan terug naar de primitieve samenlevingen waarin ze ontstaan zijn. Vanaf het begin van de mensheid is gezocht naar de verklaring van levensprocessen, natuurverschijnselen en de samenhang tussen de verschillende levensgebeurtenissen. De godheid of een god wordt daarvan als hoofdoorzaak gezien. Omdat deze onzichtbaar is, wordt van god zowel figuurlijk als soms letterlijk een beeld gemaakt. Deze beelden hebben een lange geschiedenis. Er zijn nog veel mensen die vanuit opvoeding of geloofsomgeving denken vanuit een van die bestaande oude godsbeelden.

Wringen

De laatste jaren vinden er grote veranderingen plaats in de samenleving. Dit heeft zijn weerslag op de beleving van levensbeschouwelijke systemen en dit is de oorzaak van veel teleurstellingen, het moderne leven laat zich niet meer via de oude modellen uitleggen.

'Relicoach'

Mijn praktijkervaring leert dat veel mensen gebukt gaan onder de gevolgen van een bepaalde levensbeschouwelijke denkwijze waarvan de basis een levensbeperkend figuurlijk godsbeeld is. Door de godsdienstige versplintering in Nederland raakt men maar al te vaak de weg kwijt tijdens een persoonlijke zoektocht naar levensbeschouwelijke zingeving en komt men vast te zitten in uitersten. Aangezien ik dit landschap ken, wijs ik de weg naar betere oorden, waar zingeving praktisch in het leven toepasbaar wordt. Ik kan niet meer dan de weg wijzen, het pad daadwerkelijk gaan moet men zelf doen.

Gewoon leven

Je levensbeschouwelijk denken baseren op waardevolle gedachten en passende inzichten naar de tijd van nu is een must. Dit vergt denkwerk, de moed om afstand te nemen van beperkende kaders, en openstaan voor nieuwe spirituele wegen.